Hakkımızda

Biz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Kulübü (AYBÜ BAM) olarak bağımlılık alanında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar düzenleyen üniversite öğrencileriyiz. Bu amaç doğrultusunda 2019 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen öğrenci tabanlı “Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu” na öncülük ettik. Bağımlılıkla mücadele alanında yaptığımız çalışmalara Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında geliştirdiğimiz “Bağımlılıkla Mücadelede Gençlik Hareketi” adlı projemizle devam ediyoruz. 

Bağımlılıkla Mücadelede Gençlik Hareketi Projemiz Kapsamında:

İstatistikler incelendiğinde toplumun her kesiminde bağımlılık oranları yıllar içerisinde artmaktadır. Kişilerin kullandıkları dozu yahut süreyi arttırmasının yanı sıra sıfırdan başlayanların sayısı da azımsanamayacak kadardır. Bu durum riskli bölge ve sosyo-ekonomik koşullarda önleme çalışmaları yapmanın önemini gözler önüne sermektedir. Üniversite öğrencileri, STK'lar ve diğer gönüllü oluşumlar bu önleme çalışmaları için en büyük kaynağı oluşturmaktadır. Bu bağlamda Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında yazılan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul alan "Bağımlılıkla Mücadelede Gençlik Hareketi"adlı projemizle, giderek artış gösteren bu sorunun çözümünde farklı iş kollarını bir araya getirerek birlikte çalışma becerisini ve spordan esinlenerek takım ruhunu pekiştirmeyi hedeflemekteyiz.

 

Amaç

Bu proje ile toplumsal bir sorun haline gelen ve giderek artan bağımlılık probleminin çözümüne yönelik üniversite çağındaki gençlerin aktif rol almasının sağlanması ve bu sayede hem gençlerimizin özgüven, girişimcilik ve kişisel donanımlarının arttırılması hem de genç beyin & fiziksel gücünün toplumsal faydaya dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda eski bağımlı, yeni sporcu olan bağımlılık gönüllüleriyle çalışılarak bağımlılıkla mücadelede fiziksel etkinliklerden yararlanılacaktır.

Faaliyetler

Oryantasyon Toplantısı


'Bağımlılıkla Mücadelede Gençlik Hareketi' projemiz kapsamında işbirliği yapacağımız diğer öğrenci kulüpleri ile projemiz ve süreç hakkında konuştuğumuz bir oryantasyon programı gerçekleştirdik.

Platform

Genç popülasyonda farkındalık yaratmak, gençlerin kişisel gelişimini destekleyerek ve özgüvenleri arttırarak girişimci ruhlarını beslemek, bu ruh ile deonları bağımlılıkla mücadele sürecine dâhil etmek amacıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Kulübü öncülüğünde, Ankara ilinde bulunan 6 farklı öğrenci kulübünün de işbirliğiyle bir öğrenci platformu kuruyoruz.

Proje Eğitimi

Sürdürülebilir sosyal sorumluluk anlayışının önemli bir parçası olan proje yazım eğitimini kulübümüz kurucu başkanı, AYBÜ Psikoloji bölümü mezunlarından ve Başkent Üniversitesi'nde Sosyal Psikoloji yüksek lisansı yapan eğitmenimiz Muhammed Refik Tekeli'den dinlediğimiz bir eğitim gerçekleştirdik.

Sempozyum

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Kulübü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı GPDP destekli "Bağımlılıkla Mücadelede Gençlik Hareketi" adlı projemiz kapsamında; toplumsal bir sorun haline gelen ve giderek artan bağımlılık konusunu akademik ve STK açılarından ele alarak bu alanda çalışabilecek farklı iş kollarına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladığımız bir sempozyum düzenliyoruz.

WhatsApp Image 2021-10-15 at 22.14.51.jpeg